Tiny House

De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie:
genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je
nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast?
Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de
behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische
voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve
technologieën. Onze derdejaars buigen zich over het ontwerp van een Tiny House voor een specifiek gekozen doelgroep, bijvoorbeeld studenten, of juist ouderen. Verschillen in behoeften vragen om specifieke ontwerpkeuzes.

Bodemonderzoek

Leerlingen van VWO 2 zijn tijdens het project Zandzakken voor de Deur in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, bezig met bodemonderzoek, om uiteindelijk duurzame oplossingen te bedenken voor het actuele probleem van regenwateroverlast in de stad. Andere soorten bestrating en waterdoorlatende grondlagen zijn onderdeel van mogelijke oplossingen om overlast te verminderen.