Presentaties aan Diergaarde Blijdorp

Deze week presenteerden de brugklassen hun ontwerpen voor een nieuw buitenverblijf van de olifanten aan opdrachtgever René Reusen van Diergaarde Blijdorp.
De uitdaging bij deze opdracht was om het bestaande buitenverblijf van de olifanten te verdubbelen, terwijl het huidige wandelpad eromheen voor bezoekers moest blijven bestaan. Er moest dus ook doorgang of een brug ontworpen worden, voor de voetgangers of voor de olifanten.

Rekening houdend met de veiligheidseisen werden ontwerptekeningen en maquettes gemaakt.

Tiny House

De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie:
genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je
nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast?
Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de
behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische
voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve
technologieën. Onze derdejaars buigen zich over het ontwerp van een Tiny House voor een specifiek gekozen doelgroep, bijvoorbeeld studenten, of juist ouderen. Verschillen in behoeften vragen om specifieke ontwerpkeuzes.

Bodemonderzoek

Leerlingen van VWO 2 zijn tijdens het project Zandzakken voor de Deur in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, bezig met bodemonderzoek, om uiteindelijk duurzame oplossingen te bedenken voor het actuele probleem van regenwateroverlast in de stad. Andere soorten bestrating en waterdoorlatende grondlagen zijn onderdeel van mogelijke oplossingen om overlast te verminderen.

proefproject groep 8 leerlingen

De afgelopen weken waren vijftien groep 8 leerlingen te gast in ons technasium voor een proefproject Onderzoek en Ontwerpen.
De leerlingen van verschillende basisscholen die zich hiervoor hadden opgegeven, kwamen gedurende 6 weken elke woensdagmiddag onder leiding van twee docenten kennismaken met ons Technasium.
In versneld tempo werd het huidige brugklasproject Olifanten Rondom -een opdracht van Diergaarde Blijdorp- uitgevoerd. Gisteren werden in aanwezigheid van ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes de ontwerpschetsen, posters en maquettes gepresenteerd.  Alle leerlingen kregen daarna een heus Technasiumdiploma.