Start nieuwe schooljaar met cursussen

Dit nieuwe schooljaar begint met enkele korte cursussen ter voorbereiding op de komende nieuwe opdrachten.

Zo werd in de 2e klassen gestart met een cursus maquettebouw, ter voorbereiding op een opdracht van de gemeente Rotterdam. De derde klas kreeg een cursus Tiny House, met de nadruk op het ontwerpproces, als voorbereiding op een ontwerpopdracht van de TU Delft. De brugklassen zijn begonnen met het leren programmeren van robots bij Robotica, met het programma MindStorms, als voorbereiding op de komende First Lego League wedstrijden.

Kickoff project Het Groene Spoor

De 2e klassen startten deze week hun eerste project van dit schooljaar: het Groene Spoor, voor de Gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling. De kickoff bestond uit een excursie naar het voormalige treinstation Hofplein, waar de leerlingen uitleg kregen van Eveline Bronsdijk, Adviseur Duurzaamheid van de Gemeente Rotterdam. Ook werd een al bestaande daktuin bekeken, op het iets verderop gelegen gebouw van architectenbureau Zus.

De voormalige en monumentale spoorlijn naar Scheveningen begon ooit bij Station Hofplein. De spoorlijn, die nog steeds over bijna 2 km over door de stad loopt tot aan de A20, is al lange tijd niet meer in gebruik. De Hofbogen daaronder worden wel goed gebruikt door kleine bedrijven, horeca en winkels.
De afdeling Duurzaamheid wil het nu lege gebied bovenop de bogen gebruiken voor haar taak om in Rotterdam een groot aantal km2 platte daken te voorzien van daktuinen. De leerlingen van het Technasium mogen voor de grote oppervlakte spoorlijn een nieuwe bestemming ontwerpen, met als belangrijk onderdeel van het ontwerp een wandelpark. Maar ook mag op het spoor bebouwing komen, zoals horeca.
Uiteraard worden er vele eisen gesteld aan het ontwerp.

Presentaties aan Diergaarde Blijdorp

Deze week presenteerden de brugklassen hun ontwerpen voor een nieuw buitenverblijf van de olifanten aan opdrachtgever René Reusen van Diergaarde Blijdorp.
De uitdaging bij deze opdracht was om het bestaande buitenverblijf van de olifanten te verdubbelen, terwijl het huidige wandelpad eromheen voor bezoekers moest blijven bestaan. Er moest dus ook doorgang of een brug ontworpen worden, voor de voetgangers of voor de olifanten.

Rekening houdend met de veiligheidseisen werden ontwerptekeningen en maquettes gemaakt.

Tiny House

De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie:
genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je
nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast?
Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de
behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische
voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve
technologieën. Onze derdejaars buigen zich over het ontwerp van een Tiny House voor een specifiek gekozen doelgroep, bijvoorbeeld studenten, of juist ouderen. Verschillen in behoeften vragen om specifieke ontwerpkeuzes.