Veilig Varen

Veilig Varen (2016) Klas 4 Onderzoeks-opdracht

Opdrachtgever: Verkeerscentrale Havenbedrijf Rotterdam

De haven van Rotterdam kent vijf “hotspots”, drukke knooppunten met veel soorten vaarverkeer, waar gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Met name de recreatievaart is vaak minder goed op de hoogte van verkeersregels, en communiceert niet of slecht met de verkeerscentrale.

Geplaatst in .