Wat is O&O?

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

Het Technasium kent één vak: Onderzoek en Ontwerpen, afgekort O&O. De leerlingen die dit vak volgen werken in projecten van zeven of acht weken aan oplossingen voor bestaande technische of technologische problemen, in opdracht van een echt bedrijf of instelling. Een project resulteert steeds in een onderzoeksrapport of een ontwerp ondersteund door een ontwerprapport. In de vorm van een pitch wordt het resultaat gepresenteerd aan een jury, bestaande uit docenten en de opdrachtgever.
Elk project begint met een kick-off op locatie, waarbij de opdrachtgever een toelichting geeft op de opdracht.

De leerlingen werken in kleine groepjes; ze leren creatief denken, samenwerken en taken verdelen, een plan van aanpak maken, vooronderzoeken doen, een onderzoeksopzet maken, rapporten schrijven, maquettes bouwen, schetsen, technisch- en 3D-tekenen en tenslotte presenteren. Het vak heeft een doorlopende leerlijn, van de brugklas tot en met het schoolexamen, waarvoor een meesterproef wordt afgelegd. Elk project wordt voorafgegaan door een gerelateerde vaardigheidstraining of cursus. Je zou het vak O&O kunnen zien als een introductie op een (technische) universiteit.

De opdrachten bij O&O zijn gerelateerd aan één of meer van de 7 betawerelden, en leveren zo mogelijk inhoudelijk een bijdrage aan een of meer van de 17 Global Goals van de VN, zoals het onderzoeken en bestrijden van oorzaken van klimaatverandering.