O&O in het vakkenpakket

Technasium 

Technasium is een formule voor beter bètaonderwijs voor havo en vwo. En dat is nodig. In de derde klas van het havo en het vwo worden de leerlingen al geacht een profiel te kiezen, waarmee een bepaalde richting wordt ingeslagen wat betreft vervolgopleiding en beroepskeuze. Dat is erg vroeg! Aan het eind van de derde klas heeft een leerling normaal gesproken nog geen goed beeld van de mogelijkheden die de moderne wereld van bèta en techniek biedt, en hoe leuk en interessant deze wereld kan zijn.

Technasium wil daar verandering in aanbrengen door de leerlingen vanaf de eerste klas op een uitdagende en leuke manier te laten zien hoe bèta en techniek verweven zijn in ons dagelijks leven, en de leerlingen uit te dagen om realistische vraagstukken uit dit gebied te onderzoeken en er oplossingen voor te bedenken en te ontwerpen. Technasium koppelt denken aan doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Onderzoek & Ontwerpen is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend examenvak. Op het Libanon Lyceum is Onderzoek & Ontwerpen in het eerste en tweede leerjaar een verplicht vak in de Wereldklassen XL (Gymnasium). In de derde klas maken de leerlingen een keuze tussen Gymnasium (Latijn en Grieks) en Technasium.

Erkend examenvak

In de brugklassen havo/vwo bieden wij ook Onderzoek & Ontwerpen aan, zodat ook leerlingen op havo- en vwo-niveau een Technasiumopleiding kunnen volgen.
In havo 4 en vwo 4 kan het vak Onderzoek & Ontwerpen als profielvak worden gekozen in de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek, ook als het vak in de derde klas niet is gevolgd. Onderzoek & Ontwerpen wordt in havo 5 en vwo 6 afgesloten met een schoolexamen.