Blog

Kickoff OV Go bij RET

Deze week kregen de leerlingen van de 2e klas een kickoff in het Innovatielab van de RET, onder leiding van Patty Koot en Lesly Broekaart, in samenwerking met een Rotterdamse graffiti kunstenaar. Zij hebben al eerder met de RET meegewerkt…

Read More »

Presentaties Masterplan Merwe VierHaven

Afgelopen 2 weken werden diverse presentaties gehouden voor verschillende opdrachtgevers. Zo was Wouter Kamphuis namens opdrachtgever Gemeente Rotterdam Stadontwikkeling én docent Mariette Overschie van TU Delft Bouwkunde aanwezig bij de 2e klas presentaties van het Masterplan voor de Merwe4haven. De…

Read More »

Schoolfinales Lego!

Onder ruime belangstelling van ouders werd deze week gedurende twee avonden de schoolfinale Lego gespeeld in de aula van het Libanon Lyceum. De leerlingen van onze vijf brugklassen technasium voerden in groepjes en per klas missies uit op de wedstrijdtafel…

Read More »

Presentaties voor Kinderdijk

De leerlingen van vwo 3 presenteerden hun oplossingen voor een waterteruglaat voor de molens van Kinderdijk. Omdat er in recente zomers gebleken is dat de polders soms kampen met grote droogte, zouden de molens het water uit de bezemkanalen ook…

Read More »

Presentaties voor het Nederlands Loodswezen

Vandaag gaven de leerlingen van havo 2 presentaties aan het Nederlands Loodswezen, de organisatie die jaarlijks de meer dan 90.000 zeeschepen veilig loodsen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. De leerlingen van het technasium hadden oplossingen bedacht om op open…

Read More »

Ondertussen bij Robotica

Binnenkort zijn voor de brugklassen van het Technasium de schoolfinales Robotica op het Libanon, in aanwezigheid van de ouders. Op de avond van de schoolfinale worden groepjes robotica en project uitgekozen, als voorbereiding op de First Lego Legue regionale wedstrijd…

Read More »

Een Game voor de RET

De RET is bezig een game te ontwikkelen voor kinderen van 12-14 jaar, om te spelen in de metro en op het perron. De leerlingen van klas 2 testen de plannen en bedenken nieuwe opties voor de game. In de…

Read More »

Excursie naar Kinderdijk

  Klas 3 ging op excursie naar Kinderdijk, waar beide klassen de Blokkermolen bezochten, de oudste van de 19 poldermolens. Voor deze molen moet een extra voorziening, een waterinlaat worden ontworpen, die het water ook terug de polder in kan…

Read More »

Ondertussen op het Technasium

De brugklassers zijn tijdens hun eerste project voor de First Lego Legue flink bezig gegaan met het bouwen en programmeren van hun robots, waarmee ze straks wedstrijden gaan spelen. Eerst tegen elkaar in de schoolfinale, later in de regiofinale.

Read More »

Klas 4 naar Tastemakers !

De 4e klassen zijn bij Team Tastemakers in Vlaardingen op bezoek geweest, als kickoff voor hun nieuwe project over het ontwerpen van een hybride vleesproduct. TeamTastemakers werkt onder andere aan de ontwikkeling van een nieuwe range hybride producten die de eiwittransitie verder zal beïnvloeden…

Read More »

Havo 2 naar het Loodswezen bij de Havendagen!

De klassen havo 2 gingen op excursie naar de WereldHavendagen, waar zij kennis maakten met hun nieuwe opdrachtgever: het Loodswezen,  De voornaamste taak van het Loodswezen is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar…

Read More »

Presentaties brugklassen

Deze week presenteerden alle brugklassen hun project aan de opdrachtgevers. Sommige klassen hebben gewerkt aan de biodiversiteit in het Kralingse Bos, anderen presenteerden hun ontwerp voor de vervanging van het treintje in Blijdorp of een maquette voor een nieuwe verblijf…

Read More »

First Lego Legue Regiofinale 2022 !

Tijdens de Regiofinale in de hal van de RDM loods in de Rotterdamse haven hebben onze inmiddels getrainde leerlingen laten zien hoe goed ze zijn geworden in het bouwen en programmeren van hun robots om missies te kunnen uitvoeren. Ook…

Read More »

Presentaties bij het Hoogheemraadschap

Klas VX3 heeft de resultaten van hun onderzoek naar Zeespiegelstijging gepresenteerd in de plenaire zaal van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in aanwezigheid van opdrachtgever Neeldert van Laar en expert Arie de Gelder. Door klimaatverandering, en met name…

Read More »

Presentaties bij de RET

Klas VX2L heeft onderzoeksresultaten van het project OV-Fit gepresenteerd in het Innovatielab van opdrachtgever RET. De leerlingen onderzochten  in hoeverre een reis met het OV in Rotterdam bijdraagt aan de fitheid van de reiziger, in vergelijking met het reizen per…

Read More »

Meesterproeven 2022 !

Afgelopen woensdag 9 maart presenteerden de leerlingen van havo 5 en vwo 6 hun Meesterproefprojecten, onder ruime belangstelling van ouders en opdrachtgevers, die voor het eerst weer live aanwezig konden zijn. De serie van 11 presentaties was ondergebracht in 3…

Read More »

Presentaties groep 8 kennismakingscursus

Een groep leerlingen (groep 8) van verschillende basisscholen volgde de afgelopen 5 weken op woensdagmiddag een cursus O&O in ons Technasiumlokaal. Zij werkten aan een ontwerp voor een nieuw ijsberenverblijf in Blijdorp.  Eerst werd vooronderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het leefgebied van…

Read More »

Excursie naar de Maeslantkering

De 3e klassen vwo gingen een kijkje nemen bij de Maeslantkering. De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste…

Read More »

Presentaties aan TU Delft

De beide vwo 3 klassen van ons Technasium presenteerden deze week online hun conceptontwerpen van het project ‘Droog op de Fiets‘, aan studenten van Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. De opdracht ging uit van de stelling dat de meeste…

Read More »

Zelf kaas maken

De leerlingen van Havo 2 kregen onder leiding van opdrachtgever en expert Zanne Zwart van het bedrijf Keukenboeren een workshop kaas maken van Okara, een reststroom van soja. Deze workshop is ook meteen de kickoff van het project Kaas Zonder Koeien. Het project…

Read More »

Schoolfinales Robotica

Deze week werden voor een online publiek van vele ouders, familie en verzorgers de schoolfinales gehouden van het project CARGO CONNECTSM. Alle brugklassen O&O deden mee, verdeeld over twee avonden. Een aantal groepjes presenteerde een oplossing voor een cargo probleem,…

Read More »

Ondertussen bij Robotica

De brugklassers zijn volop bezig hun robot te programmeren, zodat zij straks missies kunnen uitvoeren op het wedstrijdveld. Zij werken in groepjes toe naar de schoolfinale, waarbij ze het tegen elkaar gaan opnemen. Degenen met de meeste wedstrijdpunten, mogen later in…

Read More »

Masterplan Merwe4Haven

Klas vwo 2  is bezig met een Masterplan voor de Merwe-Vierhavens. Zij ontwerpen een drijvende woonwijk met voorzieningen, in opdracht van Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Van het hele gebied wordt een maquette gemaakt, daarna wordt van een detail een…

Read More »

Ondertussen op het Technasium

De leerlingen van de brugklassen zijn volop bezig de robots te bouwen en vervolgens te leren programmeren. De robots moeten verschillende kleine opdrachtjes kunnen uitvoeren, zoals een bocht maken, rondjes rijden of reageren op licht of geluid met behulp van…

Read More »

Excursie naar Industrieel Ontwerpen, TU Delft

Onze 3e jaars gingen voor de kickoff van het project Droog Blijven op de Fiets op bezoek bij Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, zij maakten daar kennis met studenten IO met wie ze komende maanden in kleine groepjes gaan samenwerken aan een ontwerp.…

Read More »

Gastcollege robotica klas 1

Als voorbereiding op het First Lego Legue project van de brugklassen O&O  kwam oud-leerling Rory Rinck vandaag een gastcollege geven over robotica en het programmeren met Lego Mindstorms. 

Read More »

Excursie 4e klas naar Tastemakers!

De 4e klas Havo en VWO gingen voor de kickoff van hun project De smaak van Afrika op bezoek bij het bedrijf TeamTastemakers. TeamTastemakers werkt aan de ontwikkeling van innovaties en verbetering van bestaande producten in de voedingsmiddelenindustrie. Het team bestaat uit een…

Read More »

V6 leerlingen presenteren in het ErasmusMC

Onze beide leerlingen Lina Gruncell en Noor van den Boom presenteerden deze week in het ErasmusMC alsnog hun ontwerp van een oefenmodel voor beginnende transplantatiechirurgen, in aanwezigheid van opdrachtgever Dr. R.C. (Robert) Minnee, hij is werkzaam als transplantatiechirurg in het Erasmus…

Read More »

Presentaties laatste periode

De afgelopen weken zijn de presentaties van de laatste periode voor de verschillende opdrachtgevers voltooid. Gelukkig konden enkele opdrachtgevers ook weer op school als jury aanwezig zijn! Iets vroeger in het jaar was ook al René Reusen van Blijdorp aanwezig…

Read More »

Brugklassers op bezoek in Blijdorp

De O&O brugklassers hebben als laatste excursie alsnog een bezoek gebracht aan Blijdorp,  eerder in het jaar kon het niet vanwege Corona. Uiteraard gingen ze ook kijken op de locatie waarvoor ze een nieuw verblijf voor de Tijgers hebben ontworpen.

Read More »

Onderzoek Blauwalg

Onze tweedeklassers deden voor hun laatste project onderzoek naar Blauwalg in de Kralingse Plas, in opdracht van Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, ism de Wageningen Universiteit. Zo werkten de leerlingen onder leiding van onze technisch assistent René Rijsdijk aan experimenten…

Read More »

Biodiversiteit in het bos !

De leerlingen van de tweede klas gingen op excursie naar het Kralingse Bos in opdracht van IVN Natuureducatie. Onder leiding van Josien van Cappelle en Lisa Klompenhouwer werd ter plaatse gesproken over het vergroten van de veiligheid van de vogels…

Read More »

De brugklas presenteert aan Blijdorp

In aanwezigheid van de heer Reusen (hoofd Projecten van Diergaarde Blijdorp) werd een presentatie gegeven van een selectie van onze maquettes voor een nieuw tijgerverblijf. Het was voor het eerst in een jaar tijd dat een opdrachtgever weer live aanwezig…

Read More »

Biodiversiteit op de Boerderij

Het Technasium Libanon Lyceum werkt mee aan verbetering van de biodiversiteit in Nederland. Deze week startten twee onderzoeksprojecten met als thema biodiversiteit: op het platteland net boven Rotterdam en in het Kralingse bos. Uit een Duits-Nederlands onderzoek in 2017 bleek…

Read More »

Meesterproeven!

Deze week werden in de beide presentatieruimtes van het Libanon Lyceum de Meesterproeven afgelegd. De leerlingen van Havo 5 en VWO 6 presenteerden In 15 tot maximaal 20 minuten per groepje hun project waar ze sinds het begin van het…

Read More »

vrijdag 12 feb Online Open Dag live vanuit het Technasium!

Vanuit de presentatieruimte van het Technasium zijn vrijdag 12 feb tijdens de Online Open Dag  interviews met leerlingen uitgezonden. In een talkshow setting beantwoordden leerlingen in twee sessies vragen over het Libanon Lyceum, de Wereldklas en het Technasium. Ook zijn…

Read More »

Intussen op het Technasium

Vanaf begin december hebben verschillende klassen weer een presentatieronde gedaan. Zo heeft de tweede klas VWO gepresenteerd voor de opdrachtgevers van het Stadsarchief, over het probleem van het Rotterdams Slavernijverleden. De tweede klassen Havo hebben hun maquettes gepresenteerd aan de…

Read More »

Schoolfinale First Lego League

Deze week werden tijdens twee spannende avonden de schoolfinales First Lego Legue gespeeld: alle robotteams en de projectgroepjes uit de brugklassen streden voor de meeste wedstrijdpunten. De ouders konden live meekijken via twee camera’s in Teams. Na afloop boog de…

Read More »

De schoolfinale First Lego League komt eraan!

De leerlingen van de brugklassen O&O zijn zich aan het voorbereiden op de schoolfinale van de FLL. Zij strijden dlater deze week onderling voor de beste projectpresentaties en de beste missies met de robot. Afgelopen vrijdagmiddag was er extra les met…

Read More »

Het Slavernijverleden van Rotterdam

Onze tweede klassers vwo zijn bezig met een nieuw monument voor het slavernijverleden van Rotterdam. Rotterdam blijkt een groter aandeel te hebben in het slavernijverleden van Nederland dan de bewoners wisten. Het huidige monument spreekt de jongere generaties niet meer…

Read More »

De Sensory Experience van kweekvlees

De 4e klassen zijn inmiddels gestart met hun eerste onderzoeksproject van dit schooljaar De Sensory Experience van kweekvlees. Opdrachtgever Daan Luining van Meatable (een biotech startup) en onderzoeker Arnout Fischer van de Wageningen Universiteit kwamen naar het Libanon Lyceum voor…

Read More »

Project Tiny House

Twee klassen VWO 3 werken deze weken aan de uitgebreide cursus Tiny House, waarbij de aandacht ligt op de verschillende stappen binnen het ontwerpproces. Een van de stappen is het maken van hele snelle vormstudies, schetsmaquettes van slechts twee materialen…

Read More »

Kickoff Nieuw Ontwerp Hofplein

Het huidige ontwerp van het Hofplein bestaat in de basis al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Aan het Hofplein ontmoette Havo 3 opdrachtgever Marcus Edelenbosch van Stadsontwikkeling. Hij vertelde over de plannen om het Hofplein helemaal te…

Read More »

Kickoff project Slavernijverleden Rotterdam

Opdrachtgever Louisa Balk van Stadsarchief Rotterdam was digitaal aanwezig om de opdracht voor klas VWO 2 toe te lichten. De leerlingen gaan, na een oproep van de overheid, het slavernijverleden van Rotterdam bestuderen en zichtbaar maken in animatiefilms, de beste…

Read More »

De eerste projecten van schooljaar 20-21

Na enkele weken van cursussen zijn de eerste kickoffs van dit schooljaar begonnen. Zo gingen enkele 2e klassen op bezoek bij het voormalige station Hofplein, bovenop de Hofbogen, om kennis te maken met opdrachtgever Gemeente Rotterdam Duurzaamheid, en om de…

Read More »

Kickoff project Het Groene Spoor

Klas 2 ontmoette op het dak van. de Hofbogen, bij het voormalige treinstation Hofplein, de opdrachtgever Eveline Bronswijk en en Martin Blaas van de Gemeente Rotterdam afdeling Duurzaamheid. De leerlingen gaan de komende twee maanden een ontwerp maken voor de…

Read More »

De nieuwe projecten van start!

foto: Natuurmonumenten Vlak voor de meivakantie gingen de nieuwe projecten van start, vanwege de Corona maatregelen helaas zonder excursies en gastoptredens van opdrachtgevers. De leerlingen worden tijdens hun project uiteraard wel online begeleid door de O&O docenten. Zo begonnen twee groepen…

Read More »

Meesterproeven!

Woensdagavond 4 maart j.l. presenteerden de O&O leerlingen van Havo 5 en VWO 6 hun Meesterproefproject. Voor een groot publiek van familie, klasgenoten, opdrachtgevers en experts lieten zij in drie lokalen tegelijk de resultaten van hun onderzoek en hun ontwerpen…

Read More »

Presentaties Cursus Groep 8

De presentaties van de tweede groep 8 cursus van dit schooljaar werd bijgewoond door een grote groep bewonderaars, waaronder vele ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s. De leerlingen toonden met tekeningen, posters, maquettes en Powerpoints de resultaten van hun…

Read More »

OPEN DAG 2020!

Een zeer druk bezochte Open Dag afgelopen vrijdag. De bezoekers wisten al snel het domein van het Technasium op de bovenste verdieping van ons mooie monumentale gebouw te vinden. Wij toonden de projecten van de afgelopen 12 maanden op een…

Read More »

4e jaars presenteren bij de RET

De leerlingen uit het 4e jaar presenteerden vandaag bij de RET hun interieurontwerpen voor het project ‘Maak de De Hoekse Lijn strandbestendig’. De lijn zal, mitst succesvol, het autoverkeer beconcurreren, maar hoe wordt de metro een reëel alternatief voor de…

Read More »

Presenteren aan Ouders

Op 29 januari werden door onze leerlingen presentaties gegeven aan een groep ouders van de tweede- en derde klas, zoals ze die ook aan de opdrachtgever hadden gepresenteerd. We willen hiermee de ouders jaarlijks informeren over onze projecten en manier…

Read More »

Klas 3 naar de Zuidplaspolder

Voor het nieuwe onderzoeksproject Bodemdaling in de Polder ging klas VWO 3 op bezoek bij het Abraham Kroes gemaal en bij een zorgboerderij, beide in de omgeving van Moordrecht. In het gemaal vertelde Neeldert van Laar van opdrachtgever het Hoogheemraadschap…

Read More »

De brugklas naar Blijdorp!

De gorilla’s in Blijdorp krijgen een nieuw verblijf en onze brugklassers mogen het ontwerpen! Als start van het project gingen twee klassen alvast een kijkje nemen op de beoogde locatie, en kregen ze een toelichting van René Reusen, hoofd projecten…

Read More »

3e klas VWO samenwerken op de TU Delft

  https://www.youtube.com/playlist?list=PL7f1UHe2e2MQVydw4DobKrTUjVaNsOuNN   De leerlingen van de 3e klas VWO hebben een hele dag op de TU Delft, in gebouw Pulse, onder leiding van docent Ianus Keller samengewerkt met studenten van Industrieel Ontwerpen. De leerlingen hadden in de weken ervoor tijdens…

Read More »

Kickoff medisch project klas 2

Klas Havo2 en vwo2 gaan zich komende periode concentreren op virusziekten, in opdracht van het Erasmus MC (afdeling Virologie) en de GGD Rotterdam. Veel virusinfecties zijn te voorkomen door voldoende hygiëne en voorzorgsmaatregelen. Ook bestaan er voor een aantal virussen…

Read More »

Publicatie in Boor Magazine

Twee docenten O&O van ons Technasium gaven een interview aan het Boor Magazine: ’Artikel #BOORiMagazine | Rotterdamse leerlingen geven programmeerles op Lego World | BOOR iMagazine Rotterdamse leerlingen geven programmeerles op Lego World ‘Jonge kinderen enthousiast maken voor robotica’ 09…

Read More »

Presentaties groep 8 cursus

Een aantal groep 8 leerlingen van verschillende basisscholen volgde op het Technasium een cursus van vijf woensdagmiddagen.De zesde woensdagmiddag volgde de presentatie.Zij kregen uitdaging om het bestaande buitenverblijf van de olifanten in Diergaarde Blijdorp te vergroten.Het ontwerp moest aan allerlei…

Read More »

Regiofinale First Lego Legue

Op vrijdag 22 november werd de regionale First Lego Legue in de RDM-loods in Rotterdam Heijplaat gespeeld. Technasiumscholen uit de hele regio Rotterdam voerden missies uit met hun robots en presenteerden hun projecten voor een strenge jury. Er waren ook…

Read More »

Schoolfinale First Lego League

In het kader van de First Lego League nemen de brugklassen het tijdens twee schoolfinale-avonden in het bijzijn van hun ouders op tegen elkaar met zelfgebouwde en zelfgeprogrammeerde robots. Deze robots voeren missies uit op een officieel FLL speelveld. Ook…

Read More »

Leerlingen naar Legoworld in Utrecht

Leerlingen van het Libanon Lyceum promoten het techniekonderwijs door aan meer dan 2000 kinderen op Lego World cursussen programmeren te geven. Lego World in Utrecht is het grootste Lego evenement ter wereld waar kinderen (en volwassenen) met alle systemen van…

Read More »

Extra les Robotica

De start van de herfstvakantie was voor meer dan 60 brugklassers wel heel bijzonder. Zij gingen namelijk niet naar huis maar naar het O&O lokaal om daar hard te werken aan FIrst Lego League. De 40 pizza’s na afloop waren…

Read More »

Cursus Tiny House

De leerlingen van klas 3 hebben het project Tiny House in versneld tempo als cursus uitgevoerd. Belangrijk hierbij is niet het eindresultaat, maar de ontwerp cyclus, en het zich bewust worden van de opbouw daarvan. Om tot een resultaat te…

Read More »

De Snelfietsroute

Het project De Snelfietsroute, in opdracht van Royal Haskoning keert terug. Steeds vaker staan er steeds langere files tussen de steden in Zuid-Holland. De snelweg A20 tussen Rotterdam en Gouda staat in de file top 10 van de ANWB. De uitdaging…

Read More »

Kickoff project Het Groene Spoor

De 2e klassen VWO startten deze week hun eerste project van dit schooljaar: het Groene Spoor, voor de Gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling. De kickoff bestond uit een excursie naar het voormalige treinstation Hofplein, waar de leerlingen uitleg kregen van Eveline Bronsdijk…

Read More »

Start nieuwe schooljaar met cursussen

Dit nieuwe schooljaar begint met enkele korte cursussen ter voorbereiding op de komende nieuwe opdrachten. Zo werd in de 2e klassen gestart met een cursus maquettebouw, ter voorbereiding op een opdracht van de gemeente Rotterdam. De derde klas kreeg een…

Read More »

Presentaties aan Diergaarde Blijdorp

Deze week presenteerden de brugklassen hun ontwerpen voor een nieuw buitenverblijf van de olifanten aan opdrachtgever René Reusen van Diergaarde Blijdorp.De uitdaging bij deze opdracht was om het bestaande buitenverblijf van de olifanten te verdubbelen, terwijl het huidige wandelpad eromheen…

Read More »

Tiny House

De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast? Tiny Houses…

Read More »

Bodemonderzoek

Leerlingen van VWO 2 zijn tijdens het project Zandzakken voor de Deur in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, bezig met bodemonderzoek, om uiteindelijk duurzame oplossingen te bedenken voor het actuele probleem van regenwateroverlast in de stad. Andere soorten bestrating en waterdoorlatende…

Read More »

proefproject groep 8 leerlingen

De afgelopen weken waren vijftien groep 8 leerlingen te gast in ons technasium voor een proefproject Onderzoek en Ontwerpen. De leerlingen van verschillende basisscholen die zich hiervoor hadden opgegeven, kwamen gedurende 6 weken elke woensdagmiddag onder leiding van twee docenten kennismaken…

Read More »

Kickoffs voor de brugklassen

Gisteren waren voor alle O&O brugklassen de nieuwe kickoffs: het onderzoeksproject over het probleem van insectensterfte, met als gast boswachter Gerard van der Meer, en in Blijdorp waren we op bezoek bij de olifanten met René Reusen, hoofd Projecten. De…

Read More »

Kickoff bij de Waterstraat TU Delft

Het project Zandzakken voor de Deur voor de tweede klassen O&O gaat over het probleem van (regen)wateroverlast in de stad, Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met flinke regenbuien die zorgen voor wateroverlast, maar…

Read More »

Presentaties met Minecraft!

Voor opdrachtgever Anteagroup Nederland hebben onze 2e klassen Havo en Vwo een nieuw innovatiecentrum ontworpen met Minecraft.Na een gedegen vooronderzoek en en vele schetsontwerpen mocht het eindontwerp van het nieuwe kantoorgebouw voor Antea gemaakt worden in Minecraft.De opdrachtgever is er…

Read More »

Meesterproeven

Woensdagavond 6 maart waren de Meesterproeven van klas havo 5 en vwo 6. Voor een belangstellend publiek van familie, medeleerlingen, docenten, opdrachtgevers en experts gaven de examenleerlingen een presentatie van hun laatste project, waarmee ze het vak O&O afsluiten. Er waren…

Read More »

Gastles van OTIB

Het project ‘Van Gas Los’ gaat over de energietransitie, de voorzieningen in huizen, hoe een huis of een ander gebouw zonder gas kan, wat het energieverbruik is en hoe je dat kunt verminderen. Maar het gaat ook over CO2-uitstoot en…

Read More »

Ontwerpen met Minecraft

De klassen havo 2 en VWO 2 ontwerpen een kantoorgebouw met behulp van Minecraft. Opdrachtgever Antea Group wil een nieuw innovatiecentrum dat ook aantrekkelijk is voor een nieuwe generatie werknemers.

Read More »

Klas 1 ontwerpt voor de olifanten

De brugklassers brachten een bezoek aan de olifanten in Blijdorp, als vooronderzoek op hun opdracht om een nieuw buitenverblijf te ontwerpen. Het buitengebied wordt straks twee keer zo groot, en er komen twee bruggen voor de olifanten, zodat ze grotere…

Read More »

Samenwerken op TU Delft

De leerlingen van klas 3 hebben een hele dag op de TU Delft samengewerkt met studenten van Industrieel Ontwerpen. In het nieuwe Pulse gebouw maakten de leerlingen in groepjes samen met studenten een eindontwerp en een presentatiefilmpje van een conceptidee…

Read More »

Presentatieavond voor ouders klas 2

Onder grote belangstelling presenteerden zes groepjes leerlingen uit alle 2e klassen vandaag hun meest recente project aan hun ouders: -een drijvend Klimaatadaptatiecentrum voor de VN: In de Rijnhaven komt het nieuwe Klimaatadaptatiecentrum van de Verenigde Naties, onze leerlingen mochten het toekomstige drijvende…

Read More »

Op de website van Museum Boijmans

‘Hoe kan Museum Boijmans Van Beuningen op een hoogwaardige, veilige en aantrekkelijke manier werken uit haar collectie tonen terwijl het museumgebouw zelf dicht is?’ Deze vraag was het startpunt van een ontwerpproject voor de 2e klas in opdracht van Museum…

Read More »

excursie naar Pulse, TU Delft

Pulse is het nieuwste onderwijsgebouw op de campus van de TU Delft. Dit energieneutrale gebouw voldoet aan alle hedendaagse eisen voor modern onderwijs. De leerlingen van V3 en Vx3 gaan in opdracht van Industrieel Ontwerpen van de TU Delft werken…

Read More »

Waterharmonica

Klas H3D gaat voor Waterschap Delfland een Waterharmonica ontwerpen, in het gebied van het Oerbos, ten zuiden van Vlaardingen. Een Waterharmonica zorgt ervoor dat gezuiverd afvalwater nog verder gezuiverd wordt op een natuurlijke manier. Om een idee te krijgen van…

Read More »

Presentaties op hoofdkantoor NS

Klas 4 gaf gisteren een serie presentaties op het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Opdrachtgever Ramon Lentink (hoofd Techniek en Beproeving) van NS was zeer positief over het niveau.        

Read More »

Dutch Delta op Legoworld 2018

Het Robotica-talententeam Dutch Delta van het Libanon Lyceum gaf in de herfstvakantie op  Legoworld 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht workshops basis-robotica, aan meer dan 1600 kinderen. Zie deze timelapse en interviews:

Read More »

Robotica Schoolfinale 2018

Deze week wordt op het Libanon Lyceum, gedurende twee avonden in aanwezigheid van vele ouders, de jaarlijkse First Lego Legue schoolfinale Robotica gehouden. Leerlingen van alle brugklassen die het Technasium volgen, strijden voor een jury van veteranen tegen elkaar voor…

Read More »

Nieuwsbrief #2 September 2018

In alle O&O klassen zijn begin september nieuwe projecten van start gegaan: Klas 1 Opdrachtgever: FIRST®LEGO®League               De FIRST®LEGO®League daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en technici. Tijdens het nieuwe seizoen INTO ORBIT kiezen de…

Read More »

start aanleg van de Blankenburgtunnel

Het Technasium Libanon Lyceum was aanwezig bij start van de aanleg van de Blankenburgtunnel, waar onze 2e klassen vorig jaar aan hebben meegewerkt. In aanwezigheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (en de burgemeester van Vlaardingen, de…

Read More »

Kickoff project Bodemdaling

Klas VX3 ging op excursie naar het laagste punt van Europa: in Moordrecht in de Zuidplaspolder, vlakbij Gouda. De leerlingen kregen van Neeldert van Laar, van opdrachtgever het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, uitleg over de werking van het Abraham…

Read More »

Kickoff in het Erasmus MC

De leerlingen van klas VX2 en H2 waren te gast in het EMC, waar ze van viroloog Eric van Gorp een uitleg kregen over virussen. Zij gaan zich de komende 8 weken concentreren op een voorlichtingscampagne voor jongeren omtrent het virus…

Read More »

Kickoff project VN Klimaatcentrum

Deze week was de kickoff van het project VN Klimaatcentrum op de 40e verdieping van De Rotterdam. De leerlingen van de beide klassen V2 gaan in opdracht van de Gemeente Rotterdam een drijvend klimaat-adaptatiecentrum ontwerpen voor de Verenigde Naties. Het centrum…

Read More »

Portfolio

In dit nieuwe schooljaar zijn onze leerlingen in alle jaarlagen begonnen met werken aan hun Portfolio. Een document dat leerlingen gedurende hun opleiding bij O&O zelf maken en bijhouden. In dit Portfolio laten leerlingen zien welke vaardigheden toegepast zijn tijdens…

Read More »

Heidag docenten O&O

Donderdag 28 juni ging de hele ploeg O&O docenten een dagje op de hei, in de Van Nellefabriek, om te evalueren en vooruit te kijken naar komend schooljaar. Met name werd de eigen visie opnieuw geformuleerd, en is het cursusaanbod…

Read More »

Tiny House

Voor opdrachtgever en architect Luc Willekens, tevens docent aan TU Bouwkunde, werden gisteren presentaties gegeven van de maquettes en posters, als afsluiting van project Tiny House

Read More »

Presentaties project Bokito

Drie brugklassen gaven hun eindpresentaties van het project ‘Dichterbij Bokito’, met opdrachtgever René Reusen van Diergaarde Blijdorp als jury. Zij toonden aan de jury hun maquettes en ontwerptekeningen voor een verbeterd buitenverblijf van de gorilla’s.

Read More »

Presentatie bij Hoogheemraadschap

Op 1 juni was de presentatie van klas 2 over hun project Wateroverlast in Crooswijk. In de vergaderzaal van het Hoogheemraadschap lieten de leerlingen de resultaten van hun onderzoek zien aan de leden van een deskundige jury, onder leiding van…

Read More »

Leerling Arena

Afgelopen maandag werd een leerling-arena gehouden op ons Technasium: Een kleine groep leerlingen ging namens alle O&O leerlingen met elkaar o.l.v. een gesprekleider in debat over wat er goed gaat bij O&O, en wat er beter kan. De tips worden…

Read More »

Nieuwsbrief #1 – Juni 2018

Een tijdje geleden hebben wij onder ouders een enquête afgenomen over O&O. Er kwamen vele positieve reacties en nuttige tips binnen, waarvoor dank! Meerdere keren werd opgemerkt dat ouders gedurende het schooljaar meer informatie zouden willen krijgen over de lopende activiteiten.…

Read More »

kickoff bij Bouwkunde TU Delft

Klas 3 kreeg de kickoff van het nieuwe project ‘Tiny House’ op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Naast een rondleiding en een bezoek aan het Science Center kregen de leerlingen een college architectuurontwerp, en een toelichting op de opdracht.…

Read More »

Brugklassen naar Bokito

In opvolging van de eerste groep brugklassen, waren afgelopen maandag de drie andere eerste klassen op bezoek in Blijdorp, bij het buitenverblijf van de gorilla’s. Bezoekers van de dierentuin moeten in de toekomst in grotere groepen tegelijk, beter zicht kunnen…

Read More »

Excursie naar Het Nieuwe Instituut

Klas 2 kreeg in het kader van een nieuwe opdracht van Rijkswaterstaat een rondleiding in het depot van Het Nieuwe Instituut, waar maquettes en ontwerptekeningen van architecten getoond werden. Voor Rijkswaterstaat moet de groep leerlingen komende maanden een nieuw informatiecentrum gaan…

Read More »

Meesterproeven 2018

Afgelopen woensdag 7 maart studeerde de eerste groep O&O leerlingen uit Havo 5 en de nieuwe lichting VWO 6 af met hun Meesterproef, in aanwezigheid van vele medeleerlingen, ouders, opdrachtgevers en experts.  

Read More »

Open Dag Libanon Lyceum-Technasium 2018

Afgelopen vrijdag 9 februari was de Open Dag van het Libanon Lyceum. Ons Technasium werd goed bezocht. Er was veel belangstelling voor onze projecten, de Robotica en de presentaties van leerlingen.  

Read More »

Kickoff in Blijdorp

De leerlingen van de brugklassen gingen op bezoek in Blijdorp voor de kickoff van hun nieuwe project: ‘Dichterbij Bokito’. Ze gaan voor het buitenverblijf van de gorilla’s een ontwerp maken om vanuit de Kijkhut dichterbij de dieren te komen, zonder de…

Read More »

Samenwerken op de TU Delft

De leerlingen van klas 3 werkten een dag samen met studenten Industrieel Ontwerpen  aan de TU Delft aan de visualisatie van hun ontwerpen. Ter voorbereiding is een aantal weken op school gewerkt aan nieuwe ontwerpen om droog te blijven op…

Read More »

Klas 2 naar Schiphol

De leerlingen kregen van opdrachtgever Sanne Patijn en Marijn Scholten (Schiphol Operations-Bagage) de uitdaging om de wachttijd voor passagiers in het Reclaimgebied te verminderen. Het zou kunnen betekenen dat er een nieuw systeem van transport moet worden bedacht, van vliegtuig…

Read More »

Klas 5 werkt aan eigen project

In de bovenbouw werken de leerlingen in kleine groepjes aan projecten die ze zelf hebben geschreven, in samenwerking met bedrijven die ze zelf hebben aangeschreven. In het eigen bovenbouwlokaal kunnen de leerlingen op verschillende plekken werken: begane grond, entresol en…

Read More »

Kickoff in het Maasstad Ziekenhuis

De klassen Havo 2 en VWO 2 gingen op bezoek in het relatief nieuwe Maasstad ziekenhuis in Rotterdam Zuid. Zij krijgen de opdracht om het begrip Healing Environment te onderzoeken en voor dit ziekenhuis toe te passen, volgens het Evidence…

Read More »

First Lego League Regio Rijnmond finale

Op de RDM campus op Heijplaat in Rotterdam vond de First Lego League Rijnmond finale plaats, een wedstrijd tussen FLL-Technasiumscholen uit de regio Rijnmond, strijdend om prijzen voor de beste robotmissies en presentaties. De teams van het Libanon Lyceum haalden…

Read More »

Klas VX2 presenteert bij TU Delft

  De tweede klas XL presenteerde vandaag hun ontwerpen aan docenten en studenten van de TU Delft, Integrated Infrastructure Design. Zij hebben de afgelopen 8 weken gewerkt aan het ontwerpen van een ongelijkvloerse kruising, voor een trambaan, autoverkeer, fietsers en…

Read More »

First Lego Legue klassenfinales

Op dinsdag 31 oktober en op donderdag 2 november was de spanning te snijden in de aula van de Mecklenburglaan. Na 5 weken ploeteren presenteerden de brugklassers voor hun ouders, de jury (bestaande uit Dutch Delta leerlingen) en hun O&O…

Read More »

Presentaties voor RET

De leerlingen van O&O klas 3 hebben de afgelopen 8 weken onderzoek gedaan in opdracht van de RET. Vandaag, in aanwezigheid van de opdrachtgever, werden de rapporten, filmpjes en ontwerpvoorstellen gepresenteerd. De opdracht was: Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk…

Read More »

Een Industrieel Ontwerp voor de TU Delft

Op 9 november was de kickoff van een project van onze derde klassen voor de TU Delft, Industrieel Ontwerpen. Uit een eerdere enquete bleek dat vrijwel iedere leerling liever kletsnat op school arriveert, dan tijdens een bui een regenpak van…

Read More »

kickoff met Eastman Chemicals

De vierde klassen O&O kregen vandaag een nieuwe onderzoeksopdracht van Eastman Chemicals: ze gaan onderzoek doen naar terugwinning en hergebruik van ‘specialty plastics’. Vandaag was de kick-off: de opdrachtgever had verschillende samples meegenomen ter demonstratie.

Read More »

NS en ProRail bij de presentaties klas 4

De leerlingen van klas 4 hebben voor de NS en ProRail de opdracht uitgevoerd om een aanpak te ontwerpen die de ontruiming van station Amsterdam Centraal bij calamiteiten beter en sneller mogelijk maakt. Zij presenteerden hun ontwerprapporten en schetsmaquettes in…

Read More »

Dutch Delta op LEGO World Utrecht

Dutch Delta, het robotica-team van het Libanon Lyceum, heeft tijdens de herfstvakantie workshops programmeren gegeven op Lego World in Utrecht. Meer dan 1000 kinderen kregen les van onze leerlingen. Anne Schmitz, (6 VWO en een van de coaches van het team):…

Read More »

Locatiebezoek Amsterdam Centraal Station

Op dinsdag 5 september zijn de leerlingen van 4 vwo en 4 havo naar Amsterdam CS geweest om veldwerk uit te voeren. Ze hebben van de NS en ProRail de opdracht gekregen om een aanpak te ontwerpen die de ontruiming…

Read More »

Maquette cursus

De leerlingen van klas 2 en 3 oefenden met het maken van maquettes, ter voorbereiding op de opdrachten van de Provincie Zuid Holland en Royal Haskoning.

Read More »

Kickoff Provincie Zuid Holland

Klas VX2K kreeg van de Provincie Zuid Holland en van de TU Delft een toelichting op de nieuwe opdracht: een herontwerp van een druk kruispunt bij Delft. De leerlingen mogen na afloop van de werkperiode hun maquettes presenteren op de TU…

Read More »

Excursie naar Kinderdijk

Klas 2 ging op bezoek bij Kinderdijk. Zij kregen een rondleiding en uitleg over de molens, en een toelichting op de nieuwe opdracht: een nieuw voorstel voor het entreegebied.

Read More »

Informatie-avond ouders klas 4 en 5

Afgelopen woensdag kregen de ouders van onze O&O leerlingen uit klas 4 en 5 informatie over de projecten van het huidige schooljaar, en de structuur van het vak zoals het in de bovenbouw gegeven wordt, tot en met de Meesterproef…

Read More »

Practicum Gezonde Voeding

De leerlingen van twee brugklassen volgden een workshop in het practicumlokaal, in het kader van het project Gezonde Voeding voor Schoolkantines. In deze workshop was de opdracht: maak een gezond alternatief voor snoep, pizza en frisdrank. Onder leiding van 3…

Read More »

Dam in de Rotte

Deze week startte voor drie eerste klassen het nieuwe project: de Dam in de Rotte. Het is een opdracht van het Stadsarchief, waarbij de leerlingen een monument ontwerpen voor de locatie waar Rotterdam ooit ontstaan is: de kruising van Hoogstraat en Binnenrotte,…

Read More »

Op bezoek in De Rotterdam

Klas Havo 2 ging op bezoek in De Rotterdam, voor een toelichting op de ontwikkeling van de Erasmusbrug, door toenmalig hoofdprojectleider Freek Meijer, ter voorbereiding op hun eigen ontwerp van een nieuwe brug van Kralingen naar Feijenoord, die over 10 jaar…

Read More »

Project in de krant

Afgelopen week verschenen twee artikelen in de krant (AD en HvH) over ons project Warm Zwemwater in de Zevenhuizer Plas Zie hieronder    

Read More »

Meesterproeven

De 6e jaars leerlingen O&O legden in aanwezigheid van hun opdrachtgevers, ouders, docenten en medeleerlingen de Meesterproef af, het laatste onderdeel van hun opleiding O&O. In drie lokalen werd een programma van presentaties gegeven. In een pitch van 15 minuten presenteerden de leerlingen aan het bedrijf…

Read More »

Opening nieuwe Werkplaats

Op 8 maart werd door onze rector Erik Zevenbergen, in het bijzijn van onze 6e jaars leerlingen en hun ouders, de opening verricht van het nieuwe O&O lokaal voor de bovenbouwleerlingen. Op enkele onderdelen na, de LEDverlichting is bijvoorbeeld nog niet…

Read More »

Open Dag

De Open Dag op het Libanon Lyceum werd goed bezocht. Zie hieronder de Technasiumwerkplaats en de Presentatieruimte:

Read More »

Dutch Delta opnieuw de 1e prijs

‘Dutch Delta’ team opnieuw kampioen van de FLL BeneluxNa drie jaar is het ze opnieuw gelukt. Het team ‘Dutch Delta’ van het Rotterdamse Libanon Lyceum heeft in Zwolle op 4 februari 2017 de 1e prijs gewonnen op de Benelux finale…

Read More »

Excursie naar het Feijenoord Stadion

De derde klas ging deze week op bezoek bij stadion de Kuip, waar experts van de gemeente Rotterdam uitleg gaven over het mobiliteitsvraagstuk rond het nieuwe stadion, dat in 2022 moet worden opgeleverd. De vraag is hoe men in de toekomst ruim 60.000…

Read More »

Start project Hoogheemraadschap

Vandaag startte het nieuwe project voor de tweede klassen in opdracht van het Hoogheemraadschap. Er moet onderzoek worden gedaan naar het probleem van wateroverlast in de stad door extreme regenbuien.Neeldert van Laar van het Hoogheemraadschap gaf een demonstratie met een maquette en heel…

Read More »

De Nieuwe Wachtruimte

De eerste klas ging of bezoek bij Het IJsselland Ziekenhuis voor hun eerste opdracht voor een echte opdrachtgever. De leerlingen gaan in samenwerking met bureau Architecten aan de Maas twee nieuwe wachtruimten ontwerpen voor de hal van het ziekenhuis. Ze kregen van het hoofd…

Read More »

O&O Presentaties voor ouders

Leerlingen van verschillende O&O klassen uit het 2e jaar gaven een presentatie van hun laatste project aan ouders van groep-8 kinderen. Deze ouders overwegen samen met hun kind volgend zich aan te melden voor het Libanon Lyceum. 

Read More »

Nieuw kantoor voor Heijmans

Klas H2D ontwierp een nieuw kantoor voor bouwbedrijf Heijmans. De resultaten van onderzoek naar het kantoor van de toekomst werden verwerkt in ontwerptekeningen of SketchUp SketchUp video: Stefan de Gast 

Read More »

Nieuwsbrief Museum Boijmans van Beuningen

TECHNASIUMLEERLINGEN ADVISEREN HET MUSEUM Een multimediatour met gps? Paden in het museum? Een bobbelige mat? Een greep uit de oplossingen die tweedejaars leerlingen bedachten bij het vraagstuk ‘hoe maak je de museumbezoeker op een vriendelijke manier bewust van de kwetsbaarheid…

Read More »

Studentenbattle

Tijdens de Infratechbeurs op 20 januari j.l. hebben onze 3e jaars leerlingen onder leiding van docent Marcel Bolten deelgenomen aan een ‘studentenbattle’. De leerlingen moeten duurzame oplossingen bedenken voor een woning, straat en wijk. Zie het filmpje: Studentenbattle    

Read More »

Presentaties van 5e klas

Enkele groepjes 5e jaars gaven een O&O presentatie in aanwezigheid van hun opdrachtgevers. RH Marine Voor onze afgelopen O&O-opdracht hebben wij onderzoek gedaan naar informatie uitwisseling van AquaBots in de haven, een soort op-aftand-bestuurbare bootjes, in opdracht van Ronald Dingemanse van RH…

Read More »

Klas 3 presenteert op TU Delft

De leerlingen van beide groepen klas 3 hebben zich afgelopen 6 weken bezig gehouden met de vraag hoe je droog kunt blijven op de fiets, in een aantrekkelijk ontwerp. Zij presenteerden hun ontwerp, in de vorm van een korte animatiefilm,…

Read More »

Nieuw O&O lokaal bijna opgeleverd

Het nieuwe O&O lokaal heeft inmiddels een uitschuifbare trap / tribune en een draaibare Pitstop met Prowise-bord. De trap geeft toegang tot een entresol met 6 werkplekken, en is tegelijk opslagruimte voor de nieuwe laptops. Bij presentaties kan de tribune worden uitgeschoven. Nieuwe LED…

Read More »

First Lego League Regiofinale

Afgelopen vrijdag 9 december vonden op de TU Delft de regiofinales Rijnmond plaats van de First Lego Legue 2016.Vijf teams eerstejaars van het Libanon Lyceum deden mee. Zij haalden drie eerste prijzen. Het team Dutch Delta gaat naar de Benelux Finale.Team Primo won de…

Read More »

Klas V2 naar de Hoflaankerk

Klas V2 ging op bezoek in de Hoflaankerk, in opdracht van architectenbureau A3 Zij gaan het probleem van herbestemming van kerken aanpakken.Omdat het vaak monumenten zijn, mag je de buitenkant van het gebouw niet zomaar aanpassen. Voor deze kerk, ook een monument,…

Read More »

Klas 2 naar Museum Boijmans

Twee groepen VX2 leerlingen gingen afgelopen week naar Museum Boijmans van Beuningen voor de kickoff van hun nieuwe project.Zij gaan uitzoeken hoe de beveiliging van kunstwerken kan worden verbeterd.        

Read More »

Nieuwe O&O lokaal

In het gebouw aan de Ramlehweg wordt een nieuw lokaal in gebruik genomen door de O&O bovenbouwgroepen. De studio bevat een werkplaats, atelier en presentatieruimte. De trap naar de entresol is tegelijk ook een tribune, en opslag voor laptops.  

Read More »

Klas 4 naar NS station Amsterdam Zuid

Klas V4 ging naar station Amsterdam-Zuid, als kickoff van een nieuwe opdracht van NS en Prorail.Bij een maquette van het stationsgebied Amsterdam Zuid in 2025, te zien in het WTC gebouw, werd de opdracht toegelicht door de opdrachtgevers van ProRail, NS en…

Read More »

Klas 3 op bezoek bij de boer en het gemaal

Opdrachtgever het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft klas 3 van het Technasium uitgenodigd om te komen kijken naar de Zuidplaspolder bij Moordrecht; het laagste punt van Nederland. Deze polder wordt drooggehouden door een gemaal, dat beheerd wordt door…

Read More »

Onder leiding van Friso Vos de Wael, projectmanager bij Watermanagement TU Delft mocht ons Technasium een kijkje nemen bij de mobiele dijken van VP Delta van de TU Delft. Mobiel dijken worden ingezet als tijdelijke oplossing bij ernstige overstromingen. Verschillende soorten…

Read More »