ONDERZOEK EN ONTWERPEN

Meesterproef-avond : 6 maart 2019 19.00 - 21.30 uur

Informatie-avond ouders klas 4 en 5

Afgelopen woensdag kregen de ouders van onze O&O leerlingen uit klas 4 en 5 informatie over de projecten van het huidige schooljaar, en de structuur van het vak zoals het in de bovenbouw gegeven wordt, tot en met de Meesterproef in de 6e klas.
Enkele groepjes leerlingen uit gaven daarbij een presentatie van hun huidige project.