ONDERZOEK EN ONTWERPEN

Meesterproef-avond : 6 maart 2019 19.00 - 21.30 uur

Meesterproeven

Woensdagavond 6 maart waren de Meesterproeven van klas havo 5 en vwo 6. Voor een belangstellend publiek van familie, medeleerlingen, docenten, opdrachtgevers en experts gaven de examenleerlingen een presentatie van hun laatste project, waarmee ze het vak O&O afsluiten.

Er waren 16 presentaties in 4 lokalen tegelijkertijd, waarbij het publiek een eigen gevarieerd programma kon samenstellen. 

In de week na de Meesterproef werd met elk groepje uitvoerig het project en het proces nabesprokenMeest recente berichten