ONDERZOEK EN ONTWERPEN

Welkom in het nieuwe schooljaar !

Bodemonderzoek

Leerlingen van VWO 2 zijn tijdens het project Zandzakken voor de Deur in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, bezig met bodemonderzoek, om uiteindelijk duurzame oplossingen te bedenken voor het actuele probleem van regenwateroverlast in de stad. Andere soorten bestrating en waterdoorlatende grondlagen zijn onderdeel van mogelijke oplossingen om overlast te verminderen.