First Lego League Regio Rijnmond finale

Op de RDM campus op Heijplaat in Rotterdam vond de First Lego League Rijnmond finale plaats, een wedstrijd tussen FLL-Technasiumscholen uit de regio Rijnmond, strijdend om prijzen voor de beste robotmissies en presentaties.
De teams van het Libanon Lyceum haalden de Project Presentatie Award prijs en de Core Values Inspiratie Award.

Klas VX2 presenteert bij TU Delft

 

De tweede klas XL presenteerde vandaag hun ontwerpen aan docenten en studenten van de TU Delft, Integrated Infrastructure Design.

Zij hebben de afgelopen 8 weken gewerkt aan het ontwerpen van een ongelijkvloerse kruising, voor een trambaan, autoverkeer, fietsers en voetgangers.

De resultaten werden getoond in tekeningen, maquettes en een ontwerpverslag.

First Lego Legue klassenfinales

Op dinsdag 31 oktober en op donderdag 2 november was de spanning te snijden in de aula van de Mecklenburglaan. Na 5 weken ploeteren presenteerden de brugklassers voor hun ouders, de jury (bestaande uit Dutch Delta leerlingen) en hun O&O docenten de resultaten van hun inspanningen. Wie zou er uitgekozen worden om het Libanon te gaan vertegenwoordigen op de regiofinale van de First Lego League Finale op 24 november?

Elke klas had vier groepen die een robot hadden gebouwd en geprogrammeerd om binnen twee en een halve minuut enkele missies op het speelveld te volbrengen. Grote opluchting was zichtbaar als de robot ook op het wedstrijdveld precies deed wat hij moest doen. Regelmatig zaten leerlingen en ouders met hun handen voor hun mond en klonken er kreten van teleurstelling of juist vreugde.

De projectgroepen hadden zich gestort op de Challenge van dit jaar: ‘Hydro Dynamics’. Zij moesten in de cyclus van het vinden, transporteren, gebruiken en afvoeren van water een probleem definiëren en daar een innovatieve oplossing voor vinden.

Presentaties voor RET

De leerlingen van O&O klas 3 hebben de afgelopen 8 weken onderzoek gedaan in opdracht van de RET. Vandaag, in aanwezigheid van de opdrachtgever, werden de rapporten, filmpjes en ontwerpvoorstellen gepresenteerd.

De opdracht was:

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. De RET doet er alles aan om het OV zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor slechtziende of mensen met rolstoel. Maar de vraag is of het ook zo ervaren wordt. De RET wilt dit graag door leerlingen van het Libanon laten onderzoeken, door zélf de problemen op te sporen en te ervaren.  Wat voor barrières/ belemmeringen komen mensen met een beperking tegen? En belangrijk; wat kan er verbeterd worden, en hoe?