Natuurbeheer in Nederland

Afbeelding: Natuurmonumenten Klas 1, Onderzoeksopdracht. Opdrachtgever: Natuurmonumenten. Hoe gaan wij om met problemen bij het beheren van onze natuur? Opdrachtgever Natuurmonumenten wil graag in een campagne voorlichting geven over de manier van natuurbeheer, om mensen bewuster te maken van haar rol. Sommige eekhoornsoorten in parken […]

Lees verder

Een Nieuwe Ingang voor Blijdorp

Klas 1, Ontwerpopdracht. Opdrachtgever: Diergaarde Blijdorp Blijdorp wil in de toekomst graag een nieuwe ingang bij het parkeerterrein bij de snelweg. Er zijn meerdere redenen voor: De huidige ingang is niet uitnodigend genoeg, het geeft niet goed aan dat mensen een dierentuin binnengaan, en het is […]

Lees verder

Gorilla’s bij de IJsberen!

Klas 1 Ontwerpopdracht. Opdrachtgever : Diergaarde Blijdorp De gorilla’s van Diergaarde Blijdorp moeten een nieuwe verblijfsplaats krijgen. Verschillende scenario’s worden onderzocht. Eén daarvan is dat Diergaarde Blijdorp mogelijk het huidige verblijf van de ijsberen gaat ombouwen naar een verblijfsruimte voor de gorilla’s. De IJsberen worden dan […]

Lees verder

De Waterdrager 2022

In een noodsituatie is het van levensbelang dat mensen schoon drinkwater hebben. Vervuild water maakt mensen ziek en wanneer ze bijvoorbeeld ondervoed zijn, stress en een slechte weerstand ervaren, kan dat ernstige gevolgen hebben. Vooral kinderen onder de vijf jaar komen snel in levensgevaar. Er […]

Lees verder

SUPERPOWERED

Klas 1 ontwerpopdracht. Opdrachtgever: FIRST® LEGO® League. FIRST® LEGO® League heeft ieder seizoen een nieuw thema dat betrekking heeft op een probleem dat zich wereldwijd voordoet. Bij het thema hoort een uitdaging die onderzocht wordt door de kinderen die meedoen en waarvoor zij een oplossing […]

Lees verder