De Waterharmonica

Klas 3 Onderzoeks- en ontwerpopdracht Opdrachtgever Waterschap Delfland. De zuiveringsinstallatie van Vlaardingen verzamelt en reinigt het water uit de riolen in het omringende gebied. Water dat de zuiveringsinstallatie verlaat is in principe schoon genoeg om vervolgens geloosd te kunnen worden op de rivier. Vlakbij deze […]

Lees verder

Het Klaslokaal van de Toekomst

Klas 3 Ontwerpopdracht Opdrachtgever Industrieel Ontwerpen (IDE), TU Delft. Het klaslokaal in zijn huidige vorm is voor de toekomst niet meer geschikt. De moderne tijd vraagt veel meer een interactieve omgeving, die multifunctioneel en adaptief is. Projectonderwijs en vakoverstijgende vormen van samenwerken tussen vakken en […]

Lees verder

Bodemdaling in de Polder

Klas 3 Onderzoeksopdracht. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door het droogpompen van onze polders klinkt de veengrond in, waardoor de bodem daalt. Maar als we stoppen met pompen, wordt het land te nat om te kunnen gebruiken door boeren, en uiteindelijk ook te nat om te […]

Lees verder

Hergebruik Offshore Infrastructuur

Klas 3 Onderzoekspdracht. Opdrachtgever: Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) De leerlingen onderzoeken hoe bestaande offshore infrastructuur in de Noordzee het beste hergebruikt kan worden. De kickoff was in het Maritiem Museum

Lees verder

Tiny House

Klas 3 Ontwerpopdracht. Opdrachtgever: Architectenbureau Luc Willekens en TU Delft.   Tiny House: het is een begrip in Amerika, waar de “Tiny House movement” is ontstaan. Langzaam maar zeker begint ook Nederland kennis te maken met het fenomeen ‘Tiny House’. Tiny Houses zijn primaire, volwaardige […]

Lees verder