Ontwerpen met Minecraft

De klassen havo 2 en VWO 2 ontwerpen een kantoorgebouw met behulp van Minecraft. Opdrachtgever Antea Group wil een nieuw innovatiecentrum dat ook aantrekkelijk is voor een nieuwe generatie werknemers.

Klas 1 ontwerpt voor de olifanten

De brugklassers brachten een bezoek aan de olifanten in Blijdorp, als vooronderzoek op hun opdracht om een nieuw buitenverblijf te ontwerpen. Het buitengebied wordt straks twee keer zo groot, en er komen twee bruggen voor de olifanten, zodat ze grotere afstanden kunnen lopen. Uiteraard worden er veel veiligheidseisen gesteld aan het ontwerp.

De brugklassers kregen een toelichting op de opdracht van René Reusen, hij is verantwoordelijk voor alle bouwprocessen in Blijdorp.

Samenwerken op TU Delft

De leerlingen van klas 3 hebben een hele dag op de TU Delft samengewerkt met studenten van Industrieel Ontwerpen.
In het nieuwe Pulse gebouw maakten de leerlingen in groepjes samen met studenten een eindontwerp en een presentatiefilmpje van een conceptidee over het Klaslokaal van de Toekomst.
Na 6 weken op school zelf werken aan een conceptontwerp waaraan het Klaslokaal van de Toekomst moet voldoen, werden de ideeën per groepje voorgelegd aan studenten, en samen maakten ze een eindontwerp. Aan het einde van deze dag werden de eindontwerpen gepresenteerd in een zelfgemaakt filmpje van 1 minuut.