Tiny House

De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie:
genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je
nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast?
Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de
behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische
voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve
technologieën. Onze derdejaars buigen zich over het ontwerp van een Tiny House voor een specifiek gekozen doelgroep, bijvoorbeeld studenten, of juist ouderen. Verschillen in behoeften vragen om specifieke ontwerpkeuzes.

Bodemonderzoek

Leerlingen van VWO 2 zijn tijdens het project Zandzakken voor de Deur in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, bezig met bodemonderzoek, om uiteindelijk duurzame oplossingen te bedenken voor het actuele probleem van regenwateroverlast in de stad. Andere soorten bestrating en waterdoorlatende grondlagen zijn onderdeel van mogelijke oplossingen om overlast te verminderen.

proefproject groep 8 leerlingen

De afgelopen weken waren vijftien groep 8 leerlingen te gast in ons technasium voor een proefproject Onderzoek en Ontwerpen.
De leerlingen van verschillende basisscholen die zich hiervoor hadden opgegeven, kwamen gedurende 6 weken elke woensdagmiddag onder leiding van twee docenten kennismaken met ons Technasium.
In versneld tempo werd het huidige brugklasproject Olifanten Rondom -een opdracht van Diergaarde Blijdorp- uitgevoerd. Gisteren werden in aanwezigheid van ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes de ontwerpschetsen, posters en maquettes gepresenteerd.  Alle leerlingen kregen daarna een heus Technasiumdiploma.

Kickoffs voor de brugklassen

Gisteren waren voor alle O&O brugklassen de nieuwe kickoffs: het onderzoeksproject over het probleem van insectensterfte, met als gast boswachter Gerard van der Meer,
en in Blijdorp waren we op bezoek bij de olifanten met René Reusen, hoofd Projecten. De leerlingen gaan voor de olifanten de uitbreiding van het buitenverblijf ontwerpen.

 

 

Kickoff bij de Waterstraat TU Delft

Klimaatadaptatie

Het project Zandzakken voor de Deur voor de tweede klassen O&O gaat over het probleem van (regen)wateroverlast in de stad, Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met flinke regenbuien die zorgen voor wateroverlast, maar ook met periodes van droogte.
In opdracht van Waterschap Hollandse Delta werken onze leerlingen van VX2 aan slimme, duurzame manieren van waterberging om zo het overschot aan (hemel)water nuttig te gebruiken nog vóórdat het bij het afvalwater terecht komt.

Beide 2e klassen waren vanochtend te gast bij de Waterstraat, op de The Green Village, een terrein van de Technische Universiteit Delft. Het is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad als gevolg van het veranderende klimaat in Nederland. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren.

Deze kickoff werd verzorgd door onder anderen projectmanager Waterinnovaties Kiki Zondag van VPdelta. De leerlingen kregen van enkele studenten Watermanagement en Waterbouwkunde.in kleine groepjes toelichtingen op de innovaties in de proeftuin.

Sandra de Vries, programmacoördinator van Waterlab VPdelta gaf een demonstratie van metingen die de leerlingen zelf kunnen uitvoeren om de infiltratiecapaciteit en dus de sponswerking van een locatie te kunnen bepalen. Deze metingen zijn ontworpen om te kunnen bepalen of een locatie geschikt is om te vergroenen. De resultaten van de metingen kunnen bijdragen aan een algehele monitoring en het in kaart brengen van de bodem in Nederland.