O&O

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Bij Technasium volg je het vak Onderzoek & Ontwerpen dat raakvlakken heeft met de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde, maar ook met beeldende vorming. Je volgt het vak O&O 4 uur per week. In een schooljaar doe je vier projecten die ongeveer zeven weken duren. Tussendoor krijg je ook workshops als technisch tekenen, creatief denken en presenteren. De opdrachten zijn realistisch en worden verstrekt door echte bedrijven. Er wordt een probleem voorgelegd, waar je samen met andere leerlingen stapsgewijs een oplossing voor moet bedenken én ontwerpen. Meestal ga je op excursie naar het bedrijf of naar een plaats waar je een beter beeld krijgt van het probleem. De rest van de tijd werk je in onze speciale Technasiumwerkplaats. Tenslotte presenteer je jouw oplossing aan de opdrachtgever.