Presentaties brugklassen

Deze week presenteerden alle brugklassen hun project aan de opdrachtgevers. Sommige klassen hebben gewerkt aan de biodiversiteit in het Kralingse Bos, anderen presenteerden hun ontwerp voor de vervanging van het treintje in Blijdorp of een maquette voor een nieuwe verblijf voor een derde ijsbeer, ook in Blijdorp. Met dank aan de aanwezige juryleden boswachter Gerard van der Meer van Natuurmonumenten, en René Reusen van Diergaarde Blijdorp.

First Lego Legue Regiofinale 2022 !

Tijdens de Regiofinale in de hal van de RDM loods in de Rotterdamse haven hebben onze inmiddels getrainde leerlingen laten zien hoe goed ze zijn geworden in het bouwen en programmeren van hun robots om missies te kunnen uitvoeren. Ook zijn in de projectgroepjes oplossingen uitgewerkt voor interessante uitdagingen binnen het thema CARGO CONNECTSM , waarvan de resultaten in een pitch werden gepresenteerd aan een jury.

De jury beoordeelt bij de projectpresentaties en bij de robotmissies alle onderdelen waar de teams aan moeten voldoen, zoals originaliteit van oplossingen, de uitvoering van de presentaties, de bruikbaarheid van de robots, oplossingsgerichtheid, maar ook core-values als samenwerking, respect tonen voor elkaar, teamwork, en uiteraard plezier.

In het CARGO CONNECTSM seizoen hebben de deelnemers hun natuurlijke nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en kritisch denkvermogen gebruikt om de wereld van transport te ontdekken. Hoe wordt vracht vervoerd, gesorteerd en afgeleverd op de plaats van bestemming? Naarmate nieuwe uitdagingen opduiken die onze wereldwijde transportsystemen ontregelen en de behoefte aan innovatieve, duurzamere oplossingen toeneemt, worden de leerlingen van vandaag de drijvende kracht achter de doorbraken van morgen. De programma-uitdaging van dit seizoen heeft jongeren geïnspireerd om innovatieve oplossingen te creëren door middel van robotica.

De winnaars mogen in mei naar de Benelux finale.

 

Presentaties bij het Hoogheemraadschap

Klas VX3 heeft de resultaten van hun onderzoek naar Zeespiegelstijging gepresenteerd in de plenaire zaal van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in aanwezigheid van opdrachtgever Neeldert van Laar en expert Arie de Gelder.

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven en de omringende gebieden in de komende decennia toe. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tussen de 100 en 150 cm tot 2100, maar het zou ook veel erger kunnen worden.

De leerlingen van het Technasium onderzochten verschillende scenario’s, en welke gevolgen deze voor Rotterdam kunnen hebben, zij bekeken de huidige veiligheidsmaatregelen (zo is een bezoek gebracht aan de Maeslantkering) en bedachten oplossingen voor de toekomst.

Presentaties bij de RET

Klas VX2L heeft onderzoeksresultaten van het project OV-Fit gepresenteerd in het Innovatielab van opdrachtgever RET.

De leerlingen onderzochten  in hoeverre een reis met het OV in Rotterdam bijdraagt aan de fitheid van de reiziger, in vergelijking met het reizen per fiets. Dit onderzoek wordt ook door de RET zelf uitgevoerd, onze resultaten worden hierin meegenomen.

Tijdens twee verschillende manieren van reizen werden metingen gedaan met behulp van stappentellers. De verschillen in calorieën werden vertaald naar grafieken. Vervolgens werd gekeken met welke toevoegingen en hulpmiddelen de reizigers per metro extra calorieën kunnen verbranden. Die toevoegingen werden ook weer gemeten.

De stelling van de RET is dat reizen met het OV ook gezond kan zijn. Is dat waar, en hoe kunnen we de RET daarbij helpen? De leerlingen adviseren de RET, aan de hand van onderzoeksresultaten en metingen in een onderzoeksrapport

Meesterproeven 2022 !

Afgelopen woensdag 9 maart presenteerden de leerlingen van havo 5 en vwo 6 hun Meesterproefprojecten, onder ruime belangstelling van ouders en opdrachtgevers, die voor het eerst weer live aanwezig konden zijn. De serie van 11 presentaties was ondergebracht in 3 blokken met een pauze ertussen, zodat niet alle bezoekers tegelijkertijd aanwezig waren. Ook konden via een livestream mensen thuis ook meekijken. Opdrachtgevers konden na afloop  van elke presentatie via het scherm meepraten en feedback geven. De onderwerpen en betawerelden die aan bod kwamen in de presentaties waren zeer divers. In totaal hebben deze da 34 examenkandidaten hun O&O opleiding op het Technasium afgesloten.