Op 29 januari werden door onze leerlingen presentaties gegeven aan een groep ouders van de tweede- en derde klas, zoals ze die ook aan de opdrachtgever hadden gepresenteerd.
We willen hiermee de ouders jaarlijks informeren over onze projecten en manier van werken.

Klas 3 naar de Zuidplaspolder


Voor het nieuwe onderzoeksproject Bodemdaling in de Polder ging klas VWO 3 op bezoek bij het Abraham Kroes gemaal en bij een zorgboerderij, beide in de omgeving van Moordrecht. In het gemaal vertelde Neeldert van Laar van opdrachtgever het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard over het probleem van bodemdaling. Op de boerderij, dichtbij het laagste punt van Nederland, kregen we een rondleiding van boer Paul Oudijk. Een week na deze kickoff ontvangen we in ons Technasium nog twee  partijen die met dit probleem te maken hebben: de gemeente Rotterdam afdeling bodemdaling, en The Cranberry Company.

Bij dit project kijken we vooral naar de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders in het gebied. Uiteindelijk zullen de leerlingen een gefundeerd advies geven over de toekomst van de polder.

De brugklas naar Blijdorp!

De gorilla’s in Blijdorp krijgen een nieuw verblijf en onze brugklassers mogen het ontwerpen!
Als start van het project gingen twee klassen alvast een kijkje nemen op de beoogde locatie, en kregen ze een toelichting van René Reusen, hoofd projecten van de Diergaarde.

3e klas VWO samenwerken op de TU Delft

 

 

De leerlingen van de 3e klas VWO hebben een hele dag op de TU Delft, in gebouw Pulse, onder leiding van docent Ianus Keller samengewerkt met studenten van Industrieel Ontwerpen. De leerlingen hadden in de weken ervoor tijdens het project Klaslokaal van de Toekomst conceptideeën uitgewerkt. De ideeën, tekeningen en schetsen werden meegenomen, en waren de basis voor de eindresultaten: filmpjes van 1 minuut, die aan het einde van de dag aan elkaar werden gepresenteerd.

 

Kickoff medisch project klas 2

Klas Havo2 en vwo2 gaan zich komende periode concentreren op virusziekten, in opdracht van het Erasmus MC (afdeling Virologie) en de GGD Rotterdam.
Veel virusinfecties zijn te voorkomen door voldoende hygiëne en voorzorgsmaatregelen. Ook bestaan er voor een aantal
virussen vaccins die mensen beschermen tegen de ziekte. Medicijnen en vaccins zijn wereldwijd echter niet voor iedereen
beschikbaar, vaccins zijn duur en de ontwikkeling duurt lang. En niet iedereen wil zich laten vaccineren of weet dat dit kan.
Daarnaast reizen we steeds meer, is er een toenemend aantal migratiestromen in de wereld en verandert het klimaat zodat virussen zich snel en makkelijk kunnen verspreiden over de wereld. Preventie en kennis blijven daarom de belangrijkste wapens tegen het voorkomen van infectieziekten. De opdrachtgever vraagt dus om betere preventiemethoden.

Mevrouw Lavooij van de GGD kwam een toelichting geven op de opdracht.