Tiny House

Beeld: Wikimedia Commons Klas 3 Ontwerpopdracht, Opdrachtgever TU Delft Bouwkunde. De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven […]

Lees verder

Van Gas Los

Klas 3 Onderzoeksopdracht. Opdrachtgever: OTIB. Afbeelding: Flickr. Nederland is in de ban van het gasvraagstuk. Jarenlang hebben we geprofiteerd van een flinke gasvoorraad in het noorden van het land. We zijn gewend geraakt aan het comfort van centrale verwarming. Maar de afhankelijkheid van gas is niet […]

Lees verder

De Waterharmonica

Beeld: ©Roel Wijnants / Flickr Klas 3 Onderzoeks- en ontwerpopdracht Opdrachtgever Waterschap Delfland. De zuiveringsinstallatie van Vlaardingen verzamelt en reinigt het water uit de riolen in het omringende gebied. Water dat de zuiveringsinstallatie verlaat is in principe schoon genoeg om vervolgens geloosd te kunnen worden […]

Lees verder

Het Klaslokaal van de Toekomst

Beeld: ©Pulse, TU Delft Klas 3 Ontwerpopdracht Opdrachtgever Industrieel Ontwerpen (IDE), TU Delft. Het klaslokaal in zijn huidige vorm is voor de toekomst niet meer geschikt. De moderne tijd vraagt veel meer een interactieve omgeving, die multifunctioneel en adaptief is. Projectonderwijs en vakoverstijgende vormen van […]

Lees verder

Bodemdaling in de Polder

Klas 3 Onderzoeksopdracht. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door het droogpompen van onze polders klinkt de veengrond in, waardoor de bodem daalt. Maar als we stoppen met pompen, wordt het land te nat om te kunnen gebruiken door boeren, en uiteindelijk ook te nat om te […]

Lees verder