Veilig Varen in de Rotterdamse Haven

Klas 4 Onderzoeksopdracht, 2016. Opdrachtgever: Verkeerscentrale Havenbedrijf Rotterdam

De Rotterdamse haven is één van de drukst bevaren wateren van Nederland. Van containerschepen en plezierjachten tot olietankers, motorbootjes en cruiseschepen; alle soorten vaartuigen komen er bij elkaar. De meeste havens zijn verboden voor recreatievaart, maar de doorgaande zijn open voor alle vaarverkeer en dat levert soms gevaarlijke situaties op.
De haven van Rotterdam kent vijf "hotspots", drukke knooppunten met veel vaarverkeer, waar gevaarlijke verkeerssituaties kunnen onstaan. De oorzaken van het onstaan van deze gevaarlijke situaties zijn divers en lopen uiteen van specifieke, locatiegebonden kenmerken, tot het niet kennen van de verkeersregels en geen of slechte commnuicatie met de verkeerscentrale. Met name de recreatievaart is vaak minder goed op de hoogte van verkeersregels.

De opdrachtgever wil gefundeerde aanbevelingen voor het verbeteren van de algemene veiligheid van het vaarverkeer of de verbetering van de verkeersveiligheid op een van de specifieke hotspots in de haven van Rotterdam.

Geplaatst in .