Droog blijven op de fiets

Klas 3 Ontwerp-opdracht, 2016  Opdrachtgever: Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft 

Hoe kan een fietser zich beschermen tegen regenwater?
Een origineel ontwerp moet voldoet aan de eisen van de huidige generatie scholieren, wordt zichtbaar gemaakt in een animatiefilm.
Een groep studenten IO van de TU Delft waagt zich aan hetzelfde vraagstuk. Een gezamenlijke presentatie vindt plaats op de TU.

Geplaatst in .