Aanvliegroutes voor Vleermuizen

Klas 2 Ontwerpopdracht

Opdrachtgever: VanderHelm Milieubeheer

Er worden geluidschermen langs de N209 geplaatst om geluidsoverlast door autoverkeer in de dorpskernen te verminderen. Ten behoeve van het plaatsen van deze geluidschermen worden bomenrijen en een paar bosplantsoenen gekapt. Daarnaast wordt er waarschijnlijk een oever bewerkt of een sloot gedempt in het projectgebied van Bleiswijk.

Maar het gebied geldt als vliegroute voor verschillende soorten vleermuizen. De bomen in het bosplantsoen in het projectgebied te Bleiswijk kunnen dienen als vaste rust- en verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Het kappen van deze bomen betekent een overtreding van de Flora- en faunawet. De leerlingen zullen onderzoek moeten doen naar het effect van deze geluidsschermen op de flora en fauna rondom de N209. Op welke manier kunnen geluidsschermen geplaatst worden terwijl de vliegroutes voor vleermuizen ook gehandhaafd kunnen blijven?
Naast dit onderzoek wordt er uiteindelijk een ontwerp voor geluidwering gemaakt, rekening houdend met het (vlieg)gedrag van vleermuizen.

Geplaatst in .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *