Zandzakken voor de Deur!

Beeld:©Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Klas 2 Onderzoeksopdracht

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta.

Als gevolg van de klimaatverandering, krijgen we in Nederland steeds
vaker te maken met flinke regenbuien die zorgen voor wateroverlast. Op dit moment kunnen we de grote hoeveelheid water die in één keer uit de lucht komt vallen niet goed aan. Het relatief schone hemelwater komt hierdoor bij het afvalwater in het riool terecht. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken en wegen moet er inmiddels al verplicht rekening gehoudenworden met dit probleem. Voor elke vierkante meter bebouwing en bestrating moet er in de directe omgeving een
waterberging gecreëerd worden. De leerlingen bedenken een slimme, duurzame manier om in een nieuwe wijk om te gaan met waterberging. Het doel is om het overschot aan (hemel)water nuttig te gebruiken, nog vóórdat het bij het afvalwater terecht komt.

Geplaatst in .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *