Libanon Lyceum Technasium Kinderdijk

Molenbiotoop Kinderdijk

Klas 2 Onderzoeksopdracht, 2016  Opdrachtgever: Stichting Kinderdijk

Kinderdijk is de plek waar de rivieren Noord en Lek samenkomen. Het betreft een laaggelegen en dunbevolkt gebied dat wordt omsloten door rivieren en kanalen. Nergens ter wereld staan zoveel molens bij elkaar als in het authentieke polderlandschap van Kinderdijk. De 19 molens vormen samen met de gemalen, boezems, sloten en sluizen een ingenieus waterbeheersysteem.

Stichting Kinderdijk wil graag enkele gebouwtjes in de nabijheid van de molens bouwen; onder meer een natuureducatie-gebouwtje van 8 x 15 m en 6 meter hoog. Waarschijnlijk heeft de plaatsing van dat gebouw, door haar ligging binnen de 400 metergrens van de dichtstbijzijnde molen, invloed op de wind en dus op de werking van de molen.

Maar die locatie, middenin het riet, is wel van belang voor een goed zicht op de omringende natuur, zoals de daar aanwezige bevers en beschermde volgelsoorten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in .