Maquettes voor Diergaarde Blijdorp

Voor de dierentuin zijn door onze brugklassers twee ontwerpopdrachten uitgevoerd: een nieuw verblijf voor gorilla’s op de locatie van de ijsberen, en een ontwerp voor een  nieuwe hoofdingang op de plek van de parkeerplaats.

Kickoff Project Natuurbeheer in Nederland

Boswachter Gerard van der Meer van Natuurmonumenten kwam in de brugklas vertellen over het project Natuurbeheer in Nederland.

Vossen, wolven, ooievaars, rivierkreeften, eekhoorns, konikpaarden, everzwijnen en herten. De natuur moet beheerd worden in Nederland, en soms moeten harde afwegingen worden gemaakt. Maar wij mensen projecteren soms teveel eigen gevoelens op dieren, terwijl de natuur haar eigen wetten heeft.

Opdrachtgever Natuurmonumenten wil graag in een campagne voorlichting geven over de manier van natuurbeheer, om mensen bewuster te maken van onze rol. Hoe gaan we hierbij om met probleemgevallen? De leerlingen gaan ook een app bouwen voor de campagne.

Presentaties voor Diergaarde Blijdorp

De leerlingen van de brugklas hebben een presentatie gegeven van hun project voor Diergaarde Blijdorp. Zij hebben gewerkt aan een ontwerp voor een nieuwe ingang aan de kant van de parkeerplaats. Die parkeerplaats gaat in de toekomst ondergronds, zodat er ruimte ontstaat voor een paar nieuwe verblijven en dus ook een nieuwe ingang, die meer uitnodigend is dan de huidige.

De leerlingen hebben hun maquettes en ontwerpverslag gepresenteerd aan meneer Reusen, hoofd Projecten van Blijdorp.

Kickoff project Feijenoord

Op maandag 3 april bezochten onze leerlingen uit 2HAVO/2VWO voor het vak O&O de Kuip voor de kick-off van het derde project van dit jaar. Ook onze netwerkscholen waren aanwezig. Voor #KrachtvanFeyenoord gaan leerlingen uit één klas een gezonde snack ontwikkelen. Deze snack zou dan uitgedeeld kunnen worden bij spelactiviteiten die Feyenoord organiseert op basisscholen. Feyenoord heeft niet alleen als doel om kinderen meer te laten bewegen maar ook om kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. Hier hoort ook gezonde voeding bij.

De andere klas houdt zich bezig met het ontwikkelen van een nieuw interactief spel. De spelen die nu worden aangeboden zijn verouderd en Feyenoord daagt nu onze leerlingen uit om mee te denken.

We kregen natuurlijk ook een rondleiding in de Kuip. Zo konden wij de spelerstunnel in, de kleedkamers bekijken en plaats nemen in de persruimte.

In juni presenteren de beste groepjes van de Technasium scholen hun idee in de Kuip dmv een pitch. We hopen natuurlijk dat daar een heel mooi product wordt gekozen dat uiteindelijk wordt geproduceerd.

Excursie naar TU Delft

De 3e klassen vwo gingen op bezoek bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Zij kregen een rondleiding en maakten kennis met een groep studenten, met wie ze de komende periode -op afstand- gaan samenwerken aan een opdracht. ‘Droog blijven op de fiets’ is een project dat we al eens eerder hebben uitgevoerd met een andere jaargang leerlingen en studenten, het blijft voor industrieel ontwerpers een interessante inkijk in het brein van de jongere.

Vandaag werd een eerste brainstorm gedaan over het onderwerp, met steeds twee studenten per groep leerlingen, de studenten in de rol van coach en adviseur, de leerlinge als conceptontwikkelaar. Zij zullen de komende tijd af en toe contact houden, en in juni samen een eindproduct realiseren, bij een eindpresentatiedag, ook op de TU.