Excursie naar het Nieuwe Instituut

Klas VX2 ging op bezoek bij de nieuwe opdrachtgever Het Nieuwe Instituut.

Het NI bestaat uit drie geschakelde gebouwen van verschillende vormen: de publieksruimte achter de ingang, de tentoonstellingsruimtes en het archief. We kregen een rondleiding achter de schermen van het Archief, het kantoorgedeelte en het Research Center. Voor deze opdracht gaan we nieuwe ruimtes ontwerpen, waar het NI haar archief ook kan tonen aan publiek, zoals Museum Boijmans dat ook doet met haar Depot. Het huidige gebouw  van het NI is te klein voor zo’n publieksfunctie, er moet dus een architectonische extensie aan het gebouw komen. Het moet voldoen aan lastige eisen, zoals toegankelijkheid van publiek, naast klimaatbeheersing en beperking van daglicht.

Meesterproeven!

Afgelopen woensdag 8 maart vonden in de presentatieruimte van het Technasium de Meesterproeven plaats, dit zijn de afstudeerpresentaties van havo 5 en vwo 6, behorend bij het schoolexamen O&O. Na een lange periode van onderzoeken en ontwerpen -de leerlingen begonnen al in augustus met het zoeken naar een geschikte opdrachtgever- presenteerden de verschillende groepjes hun eindontwerpen en onderzoeksresultaten aan een publiek van familie, opdrachtgevers, experts en medeleerlingen. De leerlingen hebben gewerkt in opdracht van diverse bedrijven en instellingen, zoals het ErasmusMC, het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, Demcon, Shell, Hogeschool Rotterdam-IPO, BUas, S+B en TU Delft. Na afloop werd er samen met de gasten geproost op het afsluiten van de O&O-opleiding.

samenwerking onderzoek TU Eindhoven

VX2K heeft deze week twee blokuren met de TU Eindhoven samengewerkt aan een onderzoek naar het gebruik van apps in de natuur door kinderen. Het eerste blokuur hebben de leerlingen een app getest tijdens een wandelroute in het Kralingse Bos en gaven zij feedback, de tweede les werkten ze in de klas aan mogelijke verbeteringen van ontwerp en gebruik, voor een toekomstige app. Deze samenwerking met TU Eindhoven zal mogelijk komend schooljaar worden voortgezet met een nieuw project, op het gebied van architectuur.

Presentaties cursus groep 8

Op 22 februari j.l. werden, in het bijzijn van ouders en andere familieleden, door groep 8 leerlingen presentaties gegeven van de resultaten van de tweede O&O kennismakingscursus van dit schooljaar. In deze cursus van vijf woensdagmiddagen kregen de leerlingen van groep 8 van diverse basisscholen een inkijkje in het Technasium, en hoe in projectvorm gewerkt wordt. Tijdens de eerste cursus werd vooral gewerkt aan een maquette voor een nieuwe ingang in opdracht van Diergaarde Blijdorp, in de tweede cursus maakten we, een animatie-of stopmotion video over een nieuw vervoervoersmiddel, ter vervanging van het treintje van Blijdorp. Na afloop kregen de leerlingen een heus O&O oefencertificaat.

Presentaties OV GO bij de RET

De leerlingen van VX2K presenteerden hun zelf ontworpen minigames voor het spel OV GO, in het hoofdkantoor van de RET.  Naar aanleiding van gedegen vooronderzoek werden door ieder groepje meerdere eindontwerpen gemaakt. De leerlingen hadden een paar maanden eerder al de plannen van de RET voor een game getest, en hebben tips gegeven voor nieuwe opties voor de game. In de projectperiode daarna werden ook zelf ontwerpen voor het spel OV GO gemaakt.  De games zijn bedoeld om het reizen voor jongeren in de metro aantrekkelijker te maken.