Presentaties voor Kinderdijk

De leerlingen van vwo 3 presenteerden hun oplossingen voor een waterteruglaat voor de molens van Kinderdijk.

Omdat er in recente zomers gebleken is dat de polders soms kampen met grote droogte, zouden de molens het water uit de bezemkanalen ook weer terug moeten kunnen pompen, als het nodig is. Het probleem was dat de bestaande dijken niet mogen worden aangetast.

Jan -Willem de Winter, manager erfgoed en beheer van Kinderdijk was als jury aanwezig bij de presentaties.

Presentaties voor het Nederlands Loodswezen

Vandaag gaven de leerlingen van havo 2 presentaties aan het Nederlands Loodswezen, de organisatie die jaarlijks de meer dan 90.000 zeeschepen veilig loodsen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. De leerlingen van het technasium hadden oplossingen bedacht om op open zee een veiligere overstap te kunnen maken van de kleine loodsboten naar de grote containerschepen: de bestaande loodsladders zijn soms niet veilig genoeg. Met uiteenlopende demo-modellen werden de nieuwe ideeën door de leerlingen gepresenteerd aan de drie juryleden die aanwezig waren namens het bedrijf, Yvette Ross, Herman Broers en Marc Tijthoff.

 

Ondertussen bij Robotica

Binnenkort zijn voor de brugklassen van het Technasium de schoolfinales Robotica op het Libanon, in aanwezigheid van de ouders. Op de avond van de schoolfinale worden groepjes robotica en project uitgekozen, als voorbereiding op de First Lego Legue regionale wedstrijd in januari, waarbij de beste leerlingen van het Libanon gaan strijden om de prijzen tegen andere scholen. De leerlingen oefenen nu op de wedstrijdtafels  om missies te kunnen uitvoeren.  Andere leerlingen werken met mindmaps en brainstormsessies aan een projectopzet voor een zelf op te lossen probleem binnen het thema van de FLL. 

Een Game voor de RET

De RET is bezig een game te ontwikkelen voor kinderen van 12-14 jaar, om te spelen in de metro en op het perron. De leerlingen van klas 2 testen de plannen en bedenken nieuwe opties voor de game. In de volgende projectperiode gaan ze daadwerkelijk ook zelf ontwerpen voor dit spel van de RET

Excursie naar Kinderdijk

 

Klas 3 ging op excursie naar Kinderdijk, waar beide klassen de Blokkermolen bezochten, de oudste van de 19 poldermolens.

Voor deze molen moet een extra voorziening, een waterinlaat worden ontworpen, die het water ook terug de polder in kan malen, in tijden van droogte, zonder dat de dijk wordt aangetast. De leerlingen doen de komende weken eerst onderzoek naar het bestaande ontwerp voordat ze een nieuw idee gaan toepassen in een demo-model.