Kickoff bij de Waterstraat TU Delft

Klimaatadaptatie

Het project Zandzakken voor de Deur voor de tweede klassen O&O gaat over het probleem van (regen)wateroverlast in de stad, Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met flinke regenbuien die zorgen voor wateroverlast, maar ook met periodes van droogte.
In opdracht van Waterschap Hollandse Delta werken onze leerlingen van VX2 aan slimme, duurzame manieren van waterberging om zo het overschot aan (hemel)water nuttig te gebruiken nog vóórdat het bij het afvalwater terecht komt.

Beide 2e klassen waren vanochtend te gast bij de Waterstraat, op de The Green Village, een terrein van de Technische Universiteit Delft. Het is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad als gevolg van het veranderende klimaat in Nederland. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren.

Deze kickoff werd verzorgd door onder anderen projectmanager Waterinnovaties Kiki Zondag van VPdelta. De leerlingen kregen van enkele studenten Watermanagement en Waterbouwkunde.in kleine groepjes toelichtingen op de innovaties in de proeftuin.

Sandra de Vries, programmacoördinator van Waterlab VPdelta gaf een demonstratie van metingen die de leerlingen zelf kunnen uitvoeren om de infiltratiecapaciteit en dus de sponswerking van een locatie te kunnen bepalen. Deze metingen zijn ontworpen om te kunnen bepalen of een locatie geschikt is om te vergroenen. De resultaten van de metingen kunnen bijdragen aan een algehele monitoring en het in kaart brengen van de bodem in Nederland.

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *