First Lego Legue klassenfinales

Op dinsdag 31 oktober en op donderdag 2 november was de spanning te snijden in de aula van de Mecklenburglaan. Na 5 weken ploeteren presenteerden de brugklassers voor hun ouders, de jury (bestaande uit Dutch Delta leerlingen) en hun O&O docenten de resultaten van hun inspanningen. Wie zou er uitgekozen worden om het Libanon te gaan vertegenwoordigen op de regiofinale van de First Lego League Finale op 24 november?

Elke klas had vier groepen die een robot hadden gebouwd en geprogrammeerd om binnen twee en een halve minuut enkele missies op het speelveld te volbrengen. Grote opluchting was zichtbaar als de robot ook op het wedstrijdveld precies deed wat hij moest doen. Regelmatig zaten leerlingen en ouders met hun handen voor hun mond en klonken er kreten van teleurstelling of juist vreugde.

De projectgroepen hadden zich gestort op de Challenge van dit jaar: ‘Hydro Dynamics’. Zij moesten in de cyclus van het vinden, transporteren, gebruiken en afvoeren van water een probleem definiëren en daar een innovatieve oplossing voor vinden.

Presentaties voor RET

De leerlingen van O&O klas 3 hebben de afgelopen 8 weken onderzoek gedaan in opdracht van de RET. Vandaag, in aanwezigheid van de opdrachtgever, werden de rapporten, filmpjes en ontwerpvoorstellen gepresenteerd.

De opdracht was:

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. De RET doet er alles aan om het OV zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor slechtziende of mensen met rolstoel. Maar de vraag is of het ook zo ervaren wordt. De RET wilt dit graag door leerlingen van het Libanon laten onderzoeken, door zélf de problemen op te sporen en te ervaren.  Wat voor barrières/ belemmeringen komen mensen met een beperking tegen? En belangrijk; wat kan er verbeterd worden, en hoe?

Een Industrieel Ontwerp voor de TU Delft

Op 9 november was de kickoff van een project van onze derde klassen voor de TU Delft, Industrieel Ontwerpen.

Uit een eerdere enquete bleek dat vrijwel iedere leerling liever kletsnat op school arriveert, dan tijdens een bui een regenpak van de HEMA aan te trekken..

Docent en ontwerper Ianus Keller vertelde over het werk van Industrieel Ontwerpers, en gaf een toelichting op de opdracht aan onze leerlingen: Ontwerp voor eigen leeftijdgenoten een nieuwe totaaloplossing om droog te blijven op de fiets. De leerlingen ontwerpen een toevoeging aan de fiets, en werken vervolgens samen met studenten van de TU IO het ontwerp uit tot een korte film.

 

kickoff met Eastman Chemicals

De vierde klassen O&O kregen vandaag een nieuwe onderzoeksopdracht van Eastman Chemicals: ze gaan onderzoek doen naar terugwinning en hergebruik van ‘specialty plastics’. Vandaag was de kick-off: de opdrachtgever had verschillende samples meegenomen ter demonstratie.

NS en ProRail bij de presentaties klas 4

De leerlingen van klas 4 hebben voor de NS en ProRail de opdracht uitgevoerd om een aanpak te ontwerpen die de ontruiming van station Amsterdam Centraal bij calamiteiten beter en sneller mogelijk maakt. Zij presenteerden hun ontwerprapporten en schetsmaquettes in de aula van het Libanon Lyceum, aan een jury bestaande uit vier deskundigen van ProRail en NS.